Special thanks to the following peopleOrthopterological Society of Japan

Kanou Yasutsugu
Akihiko Ichikawa
Naotake Inoue
Naoyuki Shibata Sasakirimodoki no yakata
Naoko Nakahara
Hiropy sennin Shizen no kagayaki no nakade
Takashi Sugiyama Insects in Sizuoka
Jiro Ogawa
KIM Tae-WooLaboratory of Entomology Faculty of Agriculture
and Life science, Hirosaki University

Kenichi Iwata
Chikako TsushimaLaboratory of Systematic Entomology Faculty
of Agriculture, Hokkaido University

Gen Itou
Takashi Sawada
Toshio Maruhashi
Masahiko Suda
Yoshiaki Saitou
Shimashima Nakumushi.com
Katsuyuki Ohgi Watashi no hyouhonbako
Yuji Ameta Kirigirisu Koorogi Batta no ie
Chiharu Takahara
Hiro
Tanabe
Masanori Nishimura
Kazuya Kuwabara
Tomoyo Takahashi
Hiroaki Fukuda
Takashi Shiga
Y.Hiyama
Dejikame Oyaji
Howon Rhee
Takajii Sense of Wonder School
Nakumushi
OyaG
Raiden YMRC Photos
Hatakenoumaoi
Mori no Tousan
Moriyanma
Akinoyonaga
Home